Sunday, June 11, 2017

short story slam week 70, happy fathers dayDenise Garoppolo, a fan to her son as a football player
Jimmy Garoppolo, an award winning Illinois football player
Tony Garoppolo, a tough father for James
 

somewhere, somehow, we think of fathers and grandfathers, we smile at their silly
face, and never agree to turn away, but always agree to consider

Jo-Nah Johnson
McDonald Johnson
Lauren Johnson
Austin Chadwick
Keith Cosby
Eddie Ladd
Logan Daniel
Dou Lan
Wu Tiejian
Wang Mingfa
Yan Qun
Suo Feng
He Jinyuan
Wu Hongping
Zhang Zhongbing
Doug Boeken
Jim Phillips
Phillip Brisley
Marty Quinn
Chuck Reed
William Gates
Stanley Griffin
Lane Henry
Ginny Freeman
Donnie Chasteen
Fang Ying
Gu Ming
Richard Shaw
Rick DeSpain
David Ritter
Justin Gilbert
Tommy Thompson
Jerry Green
Cory Chesnut
John Lair
Yanghong Zhao
Yingjin Cui
Wesley Davis
George Glenn
George Herbert Walker bush
George Walker Welch Bush
Shen Chunghua
Tong Lijun
Amy Price
Devon Thomas
Tammie Christensen
Jacob Cooper
Jackie Dickerson
roger Carter
Leon Day
Qu Wenzhou
Roxanne Avery
Karan Edger
Nicole Nelson
Wendell Funk
Jiamusi city
Matt Dukes
Richard Compton
Ryan Copple
Jenny Gross
Stu Woo
Sheng Wu
Larry Page
Eric Schmidt
Ben Eisen
Chao Deng
Ted Mann
Ted Cruz
Matt Mead
Greg Abbott
Kate Brown
Mark Dayton
Larry Hogan
kim Reynolds
Bruce Rauner
David Ige
Jerry Brown
Daisy Maxey
Chris Mims
Erich Schwartzer
Jen Beroin
Julio Ottino
Haoqi Zhang
Tom Goldstick
Henry Zarrow
Tu Jun
Yonggang huang
Wenfan Huang
Pam Daniels
Fu Yi
Honglan Sun
Marc Gyongyosi
Liang shanbo
Zhou Yingtai
Zhang Sheng
Cui Yingying
Ma Wencai
Arul Velan
Jeff Bezos
Jeff Udden
Sally Ryan
Matt Wilcox
Kay Ryan
Bill Clinton
Hilary Clinton
Barack Obama
Donald Trump
Henry Hager
Shen Hao
Yan Tianwu
Wang Wei
Yan Jiangang
Zhang Yinbin
Mo Zi
Zhen Guolin
Yu Junjian
Yu Kuizhi
Yuan Baoquan
Xu Taiping
Xu Xiaojing
Xu Bo
Yan Kuan
Peng Fusheng
Peng Xiansheng
Peng Mei E
Peng Cai E
Peng Chuanbing
Dai Wangbing
Wu Qilong
Sun Yaoqi
Song Yang
Zhu Xinxiao
Huang Yi
Qing Lan
Yuan Juanming
Deng Sha
Dong Xuan
Zhang Min
Zhaohan yinzi
Hu huasheng
Zhao Xin
Peng Xin
Gao hongjian
Gao Yan
Zhou Dehua
Li Mingshun
Li Shengzhou
Li Tao
Zhou Tao
Mao xiaotong
Chen Yanxi
Zhang Xueying
He mingying
Han Hongjun
Zhao Chunfeng
Zhao Weidong
Zhao Benshan
Zhen Baoxia
Zhu Siqi
Jia Yuan
Bei Xiao
Bin Xie
emily Quinn
Yuan Kong
Carson James
Matt Mailman
Peng Chuanxian
Wang Min
Wang Xinzhou
Bie Mama
Bie Yuejing
Peng Yuanxi
Peng Yuanzhen
Peng Zhenghuang
Hu Yingshan
Liu Zhongnian
Peng Younian
Peng Huangnian
Peng Houyuan
sundar pichai
jonathan rosenburg
mark zuckerberg
jack ma
chang young
bob young
yan qing
Peng Shuicai
Yang Caihong
Yang aihong
Yang Qingming
Wang Wu Quan
Wang Wenquan
Wang Shuangquan
Wang Aiqun
Yang Wuzi
alan noell
john robert myer
doug aichel
john wolf
james choike
peter sherwood
dale alspach
li weiping
david wright
Wang Wuzi
Yang Yongcai
Peng Hounian
Yang Guoping
Seygey Brin
Todd Holm
Todd Lamb
Todd Palin
Bob Cole
Al Gore
Dick Cheney
Yan Qingbo
Yan Pengchuan
Zhang Jizhong
gary Gray

Thursday, June 1, 2017

short story slam week 69

short story slam week 69, on Paisley Grovjaxiquzkerr Rodhamucrowfawnt, the piglet and her older brother Frank Snowflakes Shengbutow 


 
Related image 
On Humor, friendship, and siblinghood between 
Paisley Grovjaxiquzkerr Rodhamucrowfawnt, the piglet 
and her older brother
 Frank Snowflakes Shengbutow , the pooh bear,
in adition to 
Emily  Marysethjodi Dickinson, the Bunny,
and Amelia WilliamBurns Sanders, the Tigger,
etc.
hello, let us watch, listen, and hear what a budding child can do and say when she and he 
are set on Disney world, and get pushed to know Amelia Island, Abbey Wood apartments,
and Samson PLaza near New York Times Square....
it is about how to win
despite the circumstances,
how to pull out the tiger's den
when dangerous things fall upon us,
keep moving,
keep smileing!
love you, Paisley, Frank, Emily, and Amelia,
way to go, Alex, Joy, Mary, Connie, Tom, Gabe, Eric, Braxton, Taylor, Alison, Chloe, Barron,
Tiffany, Ric hard, Jack, Stephan, Kathleen, Sundai,. Anjali, Anne, Susan, Dennis, and James!


  

zhao youting, mark chao, a famous movie maker, he does preserve world peace mood
  a movie star indeed feels the grace of peaceful world
  su li

   

left wings and right wings
we ignore
white doves and black crows
we let them fly

things go flat
when a few people trust their master enough to sit,
no quiet quarrels
but piercing fights among and against invanders

we do see our boundary
we do see tanglewoods
we do understand our freedom in earth crust
we do promise some production within a phoenix's knowledge